Apporteren 1

De hond rent achter het blok aan en komt terug bij de baas met het blok in de bek.

Ik ga er vanuit dat u het volgende onderwerp al gelezen hebt, zo niet doe dat als nog:

Apporteren

Bij honden die al direct het blok halen en terug brengen hoef je eigenlijk alleen maar de oefening te perfectioneren tot het door u gewenste. Dit is belangrijk, u wilt graag iets met uw hond doen en als u het goed genoeg vind is het goed genoeg.

Mijn doel heb ik in het artikel Apporteren uitgelegd en dat ga ik nu dus bespreken.

Stap 1

We zijn blij met het feit dat de hond achter het blok aangaat dus dat gaan we op dit moment ook nog niet veranderen. Wat we graag willen is dat de hond het blok niet uit de mond laat vallen op het moment dat de hond bij ons komt. Als de hond dat doet kan ie op onze tenen vallen en we moeten bukken om het op te pakken.
Leer dus de hond het blok netjes af te geven.
Dit gaat als volgt.
We gooien het blok weg , de hond haalt het op en op het moment dat de hond bij ons komt pakken we het blok direct aan en klikken voor het afgeven van het blok.
Mocht de hond op een kleine afstand blijven met het blok in de bek dan doen een een paar passen achteruit zodat de hond met ons mee komt en daardoor dichter in de buurt komt.
Loop niet op de hond in, de kans dat de hond dan een spelletje er van maakt van pak me dan als je kan is groot.
En aangezien de hond veel sneller is dan ons wint de hond dit zeker.
Gaat dit echt niet lukken dan verwijs ik u naar de methode die ik bij Apporteren 2 beschrijf.
Lukt dit wel dan trainen we dit meerdere sessies.
Een sessie bestaat in het begin uit 2 keer apporteren maximaal. doet de hond het de eerste keer wel en de tweede keer niet dan stoppen we even goed en weten we voor de volgende keer dat een sessie bestaat uit 1 keer apporteren.
Samengevat:
U gooit het blok de hond haalt het op en op het moment dat u het blok vastpakt en het is nog in de mond van de hond dan klikt u en beloont.

Stap 2

Nu gooit u weer het blok weg en wacht tot de hond het in uw hand brengt. U pakt het aan en telt in gedachte even eenentwintig, klikt en beloont.
Dit bouwen we uit over meerdere sessies.
Ga niet trekken aan het blok daar is het blok niet voor bedoelt het is de bedoeling dat de hond rustig bij u is met het blok in de mond.
Gaat de hond trekken laat het blok dan niet los maar blijf gewoon staan tot de hond tot rust komt , dan pas klikken en belonen.
Let op de sessie bestaat nog steeds uit maximaal 2 keer apporteren.

Stap 3

We hebben nu een hond die bij ons is met het blok in de mond en wij hebben het blok vast. De hond is op een rustige manier bij ons. Indien dit niet het geval is gaan we terug naar stap 2.
We geven nu terwijl we het blok vast hebben het commando zit aan de hond.gaat de hond zitten met het blok in de mond dan klikken en belonen. Gaat de hond zitten en laat deze het blok los dan niet klikken, dus ook niet belonen. We zeggen op dat moment niets tegen de hond.
We gaan dan weer terug naar stap 2 om te zorgen dat de hond het blok beter in de mond vasthoud. Gaat het wel goed dan kunnen we door naar stap 4.

Stap 4

We hebben nu een hond die bij ons zit met het blok in de mond en wij hebben het blok vast.
Nu gaan we proberen het moment van vastpakken te verleggen.
We gooien weer het blok en wachten tot de hond bij ons is. Voor we het blok vastpakken geven we het commando zit, dan pakken we het blok vast  en klikken en belonen.
Dit doen we weer meerdere sessies, 1 sessie is nog steeds maximaal 2 keer apporteren. tussen de sessies minimaal 15 minuten pauze.
Lukt het niet dan gaan we terug naar stap 3.
Gaat het goed dan gaan we verder naar stap 5.

Stap 5

We hebben nu een hond die bij ons zit met het blok in de mond zonder dat we het blok vast hebben. Dit gaan we qua tijd uitbereiden dat de hond mooi rustig voor ons zit met het blok in de mond afstand vna u naar de hond is maximaal zo groot dat u het blok makkelijk aan kan pakken. U kunt zelf bepalen hoe lang u wilt dat de hond met het blok in de mond voor u zit. Denk er wel aan dat u niet te snel de tijd wilt verlengen, als de hond het blok uit de mond laat vallen zult u weer even een stapje terug moeten. Houd aan dat u per sessie er een tel bij doet om zeker te zijn.

Stap 6

Nu hebben we een ongeleid projectiel die achter het blok aan rent, dit willen we graag veranderen dat we alles op een rustige manier kunnen doen.
Dit gaat als volgt.
U laat de hond naast u zitten met alleen de halsband om.
U pakt de halsband vast en gooit het blok, de hond zal er dan graag achter aan willen.
U wacht even tot de hond rustiger word, en geeft dan aan dat de hond het blok mag halen door bijvoorbeeld het commando "apport" te geven en de halsband los te laten.
Daarna zal de hond het blok halen netjes voor u gaan zitten met het blok in de mond in afwachting to u het blok aanpakt en klikt. Gebeurd dit laatste niet dan gaan we terug naar stap 5.
Lukt dit wel dan trainen we over meerdere sessies dat de hond moet blijven zitten.
We houden gewoon elke keer de halsband vast.
Op een bepaald moment word het een gewoonte en zal de hond na u het blok heeft gegooid ook niet gaan proberen direct achter het blok aan te gaan en netjes wachten tot de hond het commando "apport"hoort.

Stap 7

Merkt u dat de hond niet weg wil en rustig blijft zitten, dan proberen we de hond naast on te laten zitten en de halsband niet meer vast te pakken.
Gaat dit meerdere sessies goed dan kunt u verder naar stap 8.
Lukt dit niet, en die kans is aanwezig dan gaan we terug naar stap 6. tot het wel gaat lukken.
Let op!!
Vele mensen gaan roepen van kom terug of iets dergelijks naar de hond als deze weer direct achter het blok aangaat. Doe dit niet en zeg gewoon niets, blijf je zelf en maak de oefening gewoon af. Maar hij word er niet voor beloont, dus geen klik en geen beloning.
We doen het dan gewoon opnieuw zoals in stap 6.

Stap 8

We hebben nu het volgende: de hond zit naast u, u gooit het blok, de hond haalt het na dat u het commando heeft gegeven. dan komt de hond terug, gaat voor u zitten met het blok in de mond. U pakt het blok vast, klikt en beloont.
Is dit niet het geval dan kijken waar het fout gaat en terug naar de stap die uitleg geeft over de fout.
Gaat het goed dan gaan we verder.
Op het moment dat u het blok vastpakt en klikt zegt u tegen de hond "los" niet schreeuwen gewoon neutraal en maar 1 keer zeggen.
Doordat u direct ook klikt laat de hond los, anders kan de hond geen beloning ontvangen. Langzaam gaan we het commando "los" naar voren brengen.
U zegt "los"en klikt achter elkaar.
Na een aantal sessies zegt u los en wacht tot de hond loslaat en dan klikt u pas.
Houd wel het blok vast als u "los" zegt anders moeten we het weer oprapen en heb je kans dat de hond het zelf ook weer automatisch gaat loslaten.

Stap 9

We hebben nu het volgende: de hond zit naast u, u gooit het blok, de hond haalt het na dat u het commando heeft gegeven. dan komt de hond terug, gaat voor u zitten met het blok in de mond. U pakt het blok vast,  u zegt "los", de hond laat los, u klikt en beloont.
Zo niet dan terug naar stap 8.
We gaan nu perfectioneren en de klik afbouwen.
Met het perfectioneren bouw je je aantal klikken al automatisch af. We hebben tot nu toe geklikt voor elke uitvoering van de hond die tot ons gewenste eindresultaat kwam.
Nu zult u zien dat de hond de ene keer sneller de volledige oefening uitvoerd dan de andere keer.
Dan klikken we alleen nog voor de snellere uitvoering.
De hond komt de ene keer in een rechte lijn terug en de andere keer met een omweg.
We klikken en belonen nu dus alleen nog voor de keer dat de hond in een rechte lijn terug komt.
Door dit selectief klikken gaat de hond nog beter zijn/haar best doen.
Heb je uiteindelijk je einddoel bereikt dan kunnen we de klikker weer in onze zak stoppen.

Stap 10

U en uw hond hebben nu het volgende bereikt:

De hond zit naast u.
U gooit het blok.
U geeft het commando "apport".
De hond haalt het blok vlot en zonder omwegen.
De hond gaat  netjes recht  vlak voor u zitten met het blok in de mond.
U pakt het blok vast.
U zegt "los".
De hond laat los.

Mocht dit zo gaan dan zijn u en uw hond geslaagd.
Nu kunt u eventueel de sessie langzaam gaan vergroten naar 3 keer apportern dan 4 keer apporteren, enzovoort, niet te snel doen want dan kan de hond het minder leuk gaan vinden. Dit is wel hond afhankelijk.
Is het zo dat u bij uw hond wat verzwakking in de oefening ziet, pak dan even de klikker uit de zak en beloon nog een keer voor de gehele oefening die wel netjes uitgevoerd word.
Denk er aan als u Werkgever geen loon meer stort gaat u ook niet meer aan het werk.

Succes!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten